Negen op de tien Nederlanders weten de hoogte van rioolheffing niet

24 oktober 2013

Volgens het Belevingsonderzoek riolering 2013 door Totta Research in opdracht van Stichting RIONED weten we niet wat de hoogte van de rioolheffing is. Degenen die het denken te weten, schatten het bedrag te hoog in. Het doel van het onderzoek was de bekendheid, het begrip en waardering over het riool in beeld te brengen onder de Nederlandse bevolking.

Grote bekendheid
De meeste Nederlanders zijn goed op de hoogte van de functies van het riool. Zelfs een meerderheid van de Nederlanders kan de hoofdfuncties van de riolering en het juiste gedrag om de riolering probleemloos te laten werken, opnoemen. Wat Nederlanders betalen voor de rioolheffing is minder goed bekend. Negen op de tien geven aan geen idee te hebben hoe hoog dit bedrag is. 

Rioleringszorg: 8
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat meer dan de helft van de Nederlanders tevreden over de rioleringszorg die de gemeenten biedt. Slechts enkele respondenten gaf aan kleine problemen met het riool te ondervinden. Deze kleine groep noemt water op straat het meest voorkomende probleem. Over het algemeen zoeken Nederlanders geen contact met hun gemeente of andere instanties over deze problemen. Als er wel contact is geweest, dan zijn ze meestal tevreden over het contact en de uitkomst hiervan. 

We weten het wel
Verder blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de Nederlanders weten dat we door de riolering minder ziek worden en langer leven. Iedereen kent het nut van riolering. Nederlanders zijn zich dus zeer bewust van de belangrijke functie die riolering vervult.

Afval
De meeste Nederlanders denken goed om te gaan om het riool. Toch blijkt dat er veel afval door het riool gaat. Vooral oude medicijnen en frituurvet, schoonmaakdoekjes en verf zijn boosdoeners, die het riool aantasten en voor problemen zorgen. We weten dat het niet hoort, maar toch gebeurt het toch. 

Over het algemeen zit het met de kennis over riolering goed bij de Nederlanders. Tegelijk kan er geconcludeerd worden dat consumenten zich hier niet altijd naar gedragen. 

Voor meer informatie over het onderzoek ga naar de website van Stichting RIONED en kijk voor meer tips en adviezen over ontstoppen en juist rioolgebruik op de site van Zeker en Mobiel.


Bron: Stichting RIONED

Naar mobiele navigatie